Zintegrowany System Zabezpieczeń Antykorupcyjnych (ZSZA)

Realizujący założenia Rządowej Strategii Przeciwdziałania Korupcji 2014-2019 oraz zgodny z zapisami ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, przeznaczony jest dla firm prywatnych, przedsiębiorstw państwowych oraz jednostek administracji i samorządu terytorialnego.

Składa się z następujących elementów:
1. Audyt ryzyk korupcyjnych
2. Audyt stanowisk narażonych na korupcję
3. Audyt ryzyk lobbingowych, prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu
4. Przygotowanie dokumentów antykorupcyjnych
5. Wytyczne w zakresie edukacji i podnoszenia kompetencji

Realizowane działania mają umocowanie w prawodawstwie polskim i europejskim, a w szczególnych przypadkach (wynikających ze specyfiki operacyjnej zamawiającego) implementują także założenia przepisów UK Bribery Act (Wielka Brytania) oraz Foreign Corrupt Practices Act (USA).