Zarządzanie niepewnością jako instrument przeciwdziałania korupcji

11 kwietnia 2018

Zachęcamy do lektury artykułu dra hab. Waldemara Wojtasika o zarządzaniu niepewnością w perspektywie działań antykorupcyjnych. Autor wyodrębnia dwa typy niepewności-instytucjonalną i komunikacyjną. Ich mix pozwala na ograniczanie ryzyka wystąpienia zjawisk korupcyjnych. Po więcej kliknij tutaj