Współpraca z UM Gliwice

25 marca 2017

W pierwszym półroczu 2016 roku realizujemy z Urzędem Miasta Gliwice kompleksowy projekt zapobiegania zdarzeniom nieetycznym i korupcyjnym. Jego zakres obejmuje m.in. badania świadomości antykorupcyjnej urzędników, szkolenia i seminaria warsztatowe oraz opracowanie procedury zarządzania informacją w ochronie antykorupcyjnej.