Współpraca z gminą Wojkowice

6 lipca 2016

Fundacja Akademicka IPSO ORDO  rozpoczyna cykl szkoleń i warsztatów dla pracowników Urzędu Miasta Wojkowice. Fundacja będzie organizacyjnie współpracować z Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego. Szkolenia będą dotyczyły następujących zagadnień: zasady poprawnej legislacji w samorządach, Kodeks Postępowania Administracyjnego, działania antykorupcyjne w urzędzie i instytucji publicznej w świetle obowiązujących przepisów oraz zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce.