UK Bribery Act i Foreign Corrupt Practices Act

Jako pierwszy podmiot w Polsce, oferujemy certyfikowane szkolenia antykorupcyjne dla polskich przedstawicielstw firm amerykańskich i brytyjskich, oraz przedsiębiorstw współpracujących z podmiotami z Wielkiej Brytanii i USA. Są one zgodne z wymogami UK Bribery Act oraz Foreign Corrupt Practices Act i stanowią, w coraz większej liczbie przypadków, podstawowy warunek dla możliwości podjęcia współpracy w biznesie i administracji.

Po wejściu w życie Brytyjskiej Ustawy Antykorupcyjnej (UK BriberyAct) oraz amerykańskiego Foreign Corrupt Practices Act organy do tego powołane mają możliwość ścigania przestępstw korupcyjnych popełnionych przy okazji negocjowania transakcji międzynarodowych. Mechanizm działania jest prosty – firma działająca w USA lub Wielkiej Brytanii może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za działania podmiotów zależnych, także poza granicami jurysdykcji tych państw. Wynika z tego, że twoi zagraniczni partnerzy biznesowi mogą odpowiadać za ewentualne działania korupcyjne popełniane w ich imieniu w każdym państwie świata, także w Polsce.

Szczególne znaczenie dla międzynarodowego ustawodawstwa antykorupcyjnego ma uchwalony w 2010 roku brytyjski Bribery Act, który jako korupcję jednoznacznie traktuje również tzw. drobne gratyfikacje (facilitation payments), czyli opłaty mające na celu szybsze rozpatrzenie przez urząd rutynowych spraw. Ustawa rozszerza ponadto skalę regulacji, gdyż jako pierwszy w historii międzynarodowy akt prawny zawiera pojęcie korupcji komercyjnej (gospodarczej), nie zaś tylko korupcji urzędniczej. Przestępstwa wymienione w ustawie zagrożone są – dla osób indywidualnych – karami więzienia nawet do 10 lat oraz grzywnami, bez ustalonego górnego limitu – dla osób indywidualnych i firm. Dodatkowo, firmom obok nieograniczonych kar finansowych grozi także wykluczenie z uczestnictwa w unijnych przetargach publicznych (na mocy Dyrektywy 2004/18/WE).

Bribery Act określa także odpowiedzialność firmy za niedopełnienie obowiązku zapobiegnięcia korupcji. W przypadku firm dopuszczalną formą obrony jest wykazanie posiadania odpowiednich procedur zapobiegających korupcji.

Dlatego zapraszamy do skorzystania z oferty indywidualnie certyfikowanych szkoleń antykorupcyjnych dedykowanych dla podmiotów gospodarczych współpracujących z firmami zlokalizowanymi w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Nasze certyfikaty przekonają amerykańskich i brytyjskich partnerów, że Państwa Firma rzetelnie traktuje międzynarodowe uregulowania antykorupcyjne.