Sport

Fundacja Akademicka IPSO ORDO realizuje szkolenia zgodnie z zapisami Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019, który formułuje wytyczne dla instytucji oraz organizacji narażonych na wystąpienie zjawisk korupcyjnych. Szkolenia podejmujące problematykę prawną są prowadzone przez czynnych prawników (adwokatów i aplikantów adwokackich), uczestniczący w swojej praktyce w postępowaniach sądowych, których przedmiotem są zjawiska korupcyjne. Szkolenia z pozostałych tematów są prowadzone przez praktyków akademickich (prowadzących badania i publikujących prace z zakresu korupcji), posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

Poniżej przedstawiamy proponowaną tematykę szkoleń dla pracowników administracji. Istnieje możliwość dostosowania tematyki do Państw oczekiwań. W przypadku braku interesującego Państwa ujęcia prosimy o kontakt.

 1. Korupcja w sporcie. Zagrożenia, uregulowania prawne i przeciwdziałanie.
 2. Przeciwdziałanie korupcji w praktyce. Polityka antykorupcyjna w sporcie.
 3. Korupcja w polskim prawie karnym. Ewolucja kryminalizacji zachowań korupcyjnych w Polsce i wpływ regulacji międzynarodowych na krajowe ustawodawstwo antykorupcyjne.
 4. Prawo karne a sport. Przestępstwa i wykroczenia związane ze sportem oraz postępowanie karne w tych sprawach.
 5. Podstawy prawa sportowego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki korupcji.
 6. Korupcja jako problem wizerunkowy. Kanały informacyjne i komunikacja kryzysowa w zjawiskach korupcyjnych.
 7. Mechanizmy sygnalizowania nieprawidłowości i zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia korupcyjnego.
 8. Komunikacja w kryzysie – jak sobie poradzić z aferami korupcyjnymi od strony wizerunkowej.
 9. Techniki zachowań asertywnych w sytuacjach sprzyjających korupcji.
 10. Psychologiczne instrumenty przeciwdziałania korupcji.
 11. Etyka i filozofia sportu a korupcja.
 12. Hazard i sport – najważniejsze kwestie etyczne i prawne.