Służba zdrowia

Fundacja Akademicka IPSO ORDO realizuje szkolenia zgodnie z zapisami Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019, który formułuje wytyczne dla instytucji oraz organizacji narażonych na wystąpienie zjawisk korupcyjnych. Szkolenia podejmujące problematykę prawną są prowadzone przez czynnych prawników (adwokatów i aplikantów adwokackich), uczestniczący w swojej praktyce w postępowaniach sądowych, których przedmiotem są zjawiska korupcyjne. Szkolenia z pozostałych tematów są prowadzone przez praktyków akademickich (prowadzących badania i publikujących prace z zakresu korupcji), posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

Poniżej przedstawiamy proponowaną tematykę szkoleń dla pracowników administracji. Istnieje możliwość dostosowania tematyki do Państw oczekiwań. W przypadku braku interesującego Państwa ujęcia prosimy o kontakt.

 1. Odpowiedzialność prawna pracowników organów skarbowych i podatkowych w perspektywie uregulowań antykorupcyjnych.
 2. Przeciwdziałanie korupcji w praktyce. Polityka antykorupcyjna w administracji skarbowej i podatkowej.
 3. Korupcja w polskim prawie karnym. Ewolucja kryminalizacji zachowań korupcyjnych w Polsce i wpływ regulacji ponadnarodowych na krajowe ustawodawstwa antykorupcyjne.
 4. Unormowania antykorupcyjne w administracji skarbowej i podatkowej. Prawne regulacje działania w zakresie zapobiegania zjawisku korupcji.
 5. Osoby na eksponowanych stanowiskach. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy a€“ praktyka stosowania przepisów.
 6.  Implementacja Systemu Przeciwdziałania Zjawiskom Korupcyjnym (SPZK) w administracji skarbowej i podatkowej. Założenia-Wdrożenie-Kontrola.
 7. Mechanizmy sygnalizowania nieprawidłowości i zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia korupcyjnego.
 8. Konflikt interesów. Podłoże zjawiska i metody przeciwdziałania.
 9. Techniki zachowań asertywnych w sytuacjach sprzyjających korupcji.
 10. Psychologiczne instrumenty przeciwdziałania korupcji.
 11. Korupcja jako problem wizerunkowy. Kanały informacyjne i komunikacja kryzysowa w zjawiskach korupcyjnych.
 12. Korupcja a społeczna odpowiedzialność pracowników administracji skarbowej i podatkowej.  Zabezpieczenia antykorupcyjne i polityka informacyjna.
 13. Etyka w administracji skarbowej i podatkowej.  Uregulowania prawne z zakresu etyki w Polsce i na świecie a naruszenia norm etycznych.
 14. Aktywna polityka komunikacyjna jako czynnik zapobiegania korupcji i budowania zaufania społecznego.
 15. Prawne aspekty polityki informacyjnej – jak realizować strategie komunikacyjną, aby kreować sprzyjające otoczenie medialne.
 16. Komunikacja w kryzysie – jak sobie poradzić z aferami korupcyjnymi od strony wizerunkowej.