Biznes

Fundacja Akademicka IPSO ORDO realizuje szkolenia zgodnie z zapisami Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019, który formułuje wytyczne dla instytucji oraz organizacji narażonych na wystąpienie zjawisk korupcyjnych. Szkolenia podejmujące problematykę prawną są prowadzone przez czynnych prawników (adwokatów i aplikantów adwokackich), uczestniczący w swojej praktyce w postępowaniach sądowych, których przedmiotem są zjawiska korupcyjne. Szkolenia z pozostałych tematów są prowadzone przez praktyków akademickich (prowadzących badania i publikujących prace z zakresu korupcji), posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

Poniżej przedstawiamy proponowaną tematykę szkoleń dla firm i przedsiębiorstw. Istnieje możliwość dostosowania tematyki do Państw oczekiwań i specyfiki reprezentowanej branży . W przypadku braku interesującego Państwa ujęcia prosimy o kontakt.

 1. Przeciwdziałanie korupcji w praktyce. Polityka antykorupcyjna w biznesie.
 2. Korupcja w polskim prawie karnym. Ewolucja kryminalizacji zachowań korupcyjnych w Polsce i wpływ regulacji ponadnarodowych na krajowe ustawodawstwa antykorupcyjne.
 3. Unormowania antykorupcyjne w biznesie. Prawne regulacje działania w zakresie zapobiegania zjawisku korupcji.
 4. Etyka biznesu. Uregulowania prawne z zakresu etyki w Polsce i na świecie i naruszenia norm etycznych biznesie.
 5. Osoby na eksponowanych stanowiskach w przedsiębiorstwach. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy a praktyka stosowania przepisów.
 6. System Przeciwdziałania Zjawiskom Korupcyjnym (SPZK). Założenia-Wdrożenie-Kontrola.
 7. Mechanizmy sygnalizowania nieprawidłowości i zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia korupcyjnego. 
 8. Konflikt interesów. Podłoże zjawiska i metody przeciwdziałania.
 9. Techniki zachowań asertywnych w sytuacjach sprzyjających korupcji.
 10. Psychologiczne instrumenty przeciwdziałania korupcji.
 11. Korupcja jako problem wizerunkowy. Kanały informacyjne i komunikacja kryzysowa w zjawiskach korupcyjnych.
 12. Korupcja a społeczna odpowiedzialność biznesu. Zabezpieczenia antykorupcyjne i polityka informacyjna w środowisku działania przedsiębiorstwa.
 13. Komunikacja w kryzysie – jak sobie poradzić z aferami korupcyjnymi od strony wizerunkowej.
 14. Aktywna polityka komunikacyjna jako czynnik zapobiegania korupcji i budowania zaufania społecznego.
 15. Prawne aspekty polityki informacyjnej – jak realizować strategie komunikacyjną, aby kreować sprzyjające otoczenie medialne.