Szkolenia Antykorupcyjne

Fundacja organizuje i przeprowadza szkolenia antykorupcyjne dla instytucji i organizacji narażonych na wystąpienie zjawisk korupcyjnych. Ramowe programy szkoleń są wynikiem badań i analiz ryzyk korupcyjnych prowadzonych przez naszą Fundację. Szczegółowe programy szkoleń są dedykowane różnym podmiotom, uwzględniając specyfikę ich działalności. Sądowe i adwokackie doświadczenie naszych trenerów gwarantuje praktyczny wymiar szkoleń.

Grupa docelowa:

– pracownicy urzędów administracji państwowej, rządowej i samorządowej;

– pracownicy firm prywatnych, spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw komunalnych;

– pracownicy organów Służbny Zdrowia;

– kluby sportowe;

-przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych;

– przedsiębiorcy.

Ogólne informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: ustalany w porozumieniu z Zamawiającym.

Czas trwania szkolenia: standardowo 8 godzin (wraz z przerwami). W przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym istnieje możliwość modyfikacji czasu trwania szkolenia.

Miejsce szkolenia: wskazane przez Zamawiającego.

Catering: fakultatywnie, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Materiały szkoleniowe dla każdego z uczestników.

Certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego z uczestników.

Certyfikat realizacji szkolenia na rzecz Zamawiającego.

Trenerzy prowadzący szkolenia:

Specyfika problematyki korupcyjnej wymaga, aby proces szkoleniowy był realizowany przez praktyków, którzy w swojej działalności reprezentują swoich klientów w postępowaniach prawnych. Dlatego nasze szkolenia są prowadzone przez czynnych adwokatów i radców prawnych.

Sylwetki trenerów:

pirozekRafał Pirożek – adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach. W roku 2001 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doświadczenie zdobywał aplikując w wiodących kancelariach prawniczych w Polsce takich jak Adwokaci i Doradcy, a następnie Popiołek, Adwokaci i Doradcy. W 2006 roku złożył egzamin adwokacki i przystąpił do tworzenia własnej Kancelarii Adwokackiej. Obecnie z sukcesem rozwijająca się Kancelaria Pirożek &Pirożek liczy ponad dwudziestu pracowników i współpracowników. Mecenas Rafał Pirożek posiada wieloletnie doświadczenie jako obrońca lub pełnomocnik w procesach karnych, w tym w procesach korupcyjnych. Po godzinach pracy szczęśliwy mąż oraz ojciec dwójki córek. Oprócz kontaktów z organami ścigania, pasjonuje się bieganiem i wspinaczką górską.

maniaMateusz Mania – adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2011-2014 aplikant adwokacki. Związany z kancelarią Pirożek & Pirożek od 2011 roku. Wieloletni Radny Miasta Wojkowice, w kadencji 2014 – 2018 Przewodniczący Rady Miasta Wojkowice. Wiceprzewodniczący Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach (2014 – 2015). Absolwent studium podyplomowego Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie (2011). Laureat I miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady Historyczno – Prawnej im. Michała Sczanieckiego we Wrocławiu (2006). Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, budowlanym, karnym oraz rodzinnym i opiekuńczym. Włada językiem angielskim oraz niemieckim. Prywatnie mąż i ojciec. Miłośnik kuchni włoskiej, lubi dobre kino oraz ciekawą książkę.

wichuraJarosław Wichura – aplikant adwokacki, politolog. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Doktorant Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych o./Katowice oraz Towarzystwa Inicjatyw Naukowych. W latach 2011-2013 menadżer oraz dyrektor Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor monografii naukowej pt. „Nowe media a opinia publiczna” oraz licznych artykułów z zakresu prawa konstytucyjnego, systemów partyjnych i politycznych. Doświadczony trener, wykładowca akademicki, samorządowiec. Specjalizuje się w prawie karnym oraz cywilnym. Wyróżniony w 2011 roku przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność samorządową w Świętochłowicach. Z zamiłowania pianista i meloman.

segetPiotr Seget – prawnik, politolog. Aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Katowicach. Doświadczony w bieżącej obsłudze przedsiębiorców, specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie karnym i prawie gospodarczym, a także w zagadnieniach zabezpieczeń finansowych. Specjalizacja zawodowa pozwoliła mu na zgłębienie specyfiki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w kontekście schematu ich działań w relacji z organami administracji publicznej oraz organami wymiaru sprawiedliwości. Z powodzeniem przeprowadzał szkolenia z zakresu prawa w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Studia politologiczne rozwinęły w nim umiejętność swobodnego komunikowania i wymiany opinii oraz udzielania merytorycznego wsparcia, które chciałby uskuteczniać w ramach szkoleń antykorupcyjnych. Czas wolny dzieli między zajęciami z tańca towarzyskiego, a grą w tenisa.