Szkolenia Antykorupcyjne

Fundacja organizuje i przeprowadza szkolenia antykorupcyjne dla instytucji i organizacji narażonych na wystąpienie zjawisk korupcyjnych. Ramowe programy szkoleń są wynikiem badań i analiz ryzyk korupcyjnych prowadzonych przez naszą Fundację. Szczegółowe programy szkoleń są dedykowane różnym podmiotom, uwzględniając specyfikę ich działalności. Sądowe i adwokackie doświadczenie naszych trenerów gwarantuje praktyczny wymiar szkoleń.

Grupa docelowa:

– pracownicy urzędów administracji państwowej, rządowej i samorządowej;

– pracownicy firm prywatnych, spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw komunalnych;

– pracownicy organów Służbny Zdrowia;

– kluby sportowe;

-przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych;

– przedsiębiorcy.

Ogólne informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: ustalany w porozumieniu z Zamawiającym.

Czas trwania szkolenia: standardowo 8 godzin (wraz z przerwami). W przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym istnieje możliwość modyfikacji czasu trwania szkolenia.

Miejsce szkolenia: wskazane przez Zamawiającego.

Catering: fakultatywnie, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Materiały szkoleniowe dla każdego z uczestników.

Certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego z uczestników.

Certyfikat realizacji szkolenia na rzecz Zamawiającego.

Trenerzy prowadzący szkolenia:

Specyfika problematyki korupcyjnej wymaga, aby proces szkoleniowy był realizowany przez praktyków, którzy w swojej działalności reprezentują swoich klientów w postępowaniach prawnych. Dlatego nasze szkolenia są prowadzone przez czynnych adwokatów i radców prawnych.

Sylwetki trenerów:

dr hab. Agnieszka Turska- Kawa- psycholog, politolog, prezes Fundacji Akademickiej IPSO ORDO, autorka projektu badawczego „Postawy wobec korupcji w samorządzie terytorialnym”, redaktorka książki „Korupcja w administracji” (2016), autorka książek „Determinanty chwiejności wyborczej” (2015) oraz „Osobowościowe uwarunkowania zachowań wyborczych” (2013).
Członkini Management Committee COST Acion CA15207
Professionalisation and Social Impact of European Political Science” – 2016-2020. Prezes Sekcji Badań Wyborczych przy Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych. Redaktor Naczelna czasopisma naukowego „Political Preferences”. Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa ds. Badań Naukowych i Promocji. Prywatnie mama dwóch pełnych energii chłopców i miłośniczka dobrej muzyki.

dr hab. Waldemar Wojtasik- Autor ponad 100 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą. Założyciel Towarzystwa Inicjatyw Naukowych, Fundacji Akademickiej IPSO ORDO, czasopisma Political Preferences i Sekcji Badań Wyborczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Prezes katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w latach 2008- 2014. Ekspert Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – Priorytet 2, Działanie 2.1. Twórca Zintegrowanego Systemu Zabezpieczenia Antykorupcyjnego (ZSZA), wdrażanego w administracji, samorządzie terytorialnym, przedsiębiorstwach państwowych i firmach prywatnych, realizującego założenia Rządowej Strategii Przeciwdziałania Korupcji 2014-2019. Prodziekan ds. badań naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

wichuraJarosław Wichura – aplikant adwokacki, politolog. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Doktorant Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych o./Katowice oraz Towarzystwa Inicjatyw Naukowych. W latach 2011-2013 menadżer oraz dyrektor Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor monografii naukowej pt. „Nowe media a opinia publiczna” oraz licznych artykułów z zakresu prawa konstytucyjnego, systemów partyjnych i politycznych. Doświadczony trener, wykładowca akademicki, samorządowiec. Specjalizuje się w prawie karnym oraz cywilnym. Wyróżniony w 2011 roku przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność samorządową w Świętochłowicach. Z zamiłowania pianista i meloman.

mgr Maciej Marmola – pracownik naukowo dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z wykształcenia politolog i finansista. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oddział Katowice.
Doświadczony szkoleniowiec z zakresu projektów antykorupcyjnych. Rzecznik prasowy Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Autor publikacji i artykułów naukowych z zakresu systemów partyjnych i politycznych. Oprócz zagadnień związanych ze sferą polityki jego zainteresowania naukowe obejmują kwestie ekonomii oraz zarządzania podmiotami  gospodarczymi. Pasjonuje się historią, szczególnie dwudziestowiecznymi dziejami Śląska oraz filmem.
W wolnych chwilach tworzy scenariusze i zajmuje się realizacją historycznych filmów.