Robocze spotkanie w siedzibie CBA

4 grudnia 2016

Przedstawiciele Fundacji IPSO ORDO spotkali się z Panią Iwoną Czerniec, po. Dyrektora Gabinetu Szefa CBA, oraz zespołem przygotowującym opracowanie wyników badań profilaktyki antykorupcyjnej. Dr hab. Agnieszka Turska-Kawa przedstawiła prezentację wyników badań przeprowadzonych przez CBA w ponad 3 tys. urzędów centralnych, jednostkach administracji i samorządu terytorialnego. Badania stanowią diagnozę stanu polityki antykorupcyjnej i będą podstawą dla przyszłych działań profilaktyki antykorupcyjnej.