Rada Naukowa

plecka

prof. dr hab. Danuta Plecka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

alberski

prof. dr hab. Robert Alberski
Uniwersytet Wrocławski

nocon

prof. dr hab. Jarosław Nocoń
Uniwersytet Gdański

holub

prof. dr hab. Adam Hołub
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

musial-new

prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

czesnik-new

prof. dr hab. Mikołaj Cześnik
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
w Warszawie

podolak-new

prof. dr hab. Małgorzata Podolak
Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej
w Lublinie