Publikacje

okladkared. nauk. Agnieszka Turska- Kawa, Marek Czaja Przeciwdziałanie korupcji w samorządzie terytorialnym. Raport z badań w województwie śląskim
ŚCIĄGNIJ


red. nauk. Agnieszka Turska- Kawa, Małgorzata Myśliwiec Korupcja w administracji.
ŚCIĄGNIJ


Okladkared. nauk. Agnieszka Turska- Kawa, Waldemar Wojtasik Korupcja polityczna
ŚCIĄGNIJ