Obywatele przeciw korupcji

Fundacja Akademicka IPSO ORDO realizuje projekt „Obywatele przeciw korupcji”, mający na celu zwiększenie potencjału antykorupcyjnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Przeznaczony jest on dla członków społeczności lokalnych. Dla jego realizacji uzyskaliśmy grant z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 37.700 zł.