Obywatele przeciw korupcji

Fundacja Akademicka IPSO ORDO realizowała w roku 2016 projekt „Obywatele przeciw korupcji”, mający na celu zwiększenie potencjału antykorupcyjnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Przeznaczony był on dla członków społeczności lokalnych. Spotkania odbywały się w 10 miastach województwa śląskiego. Dla jego realizacji uzyskaliśmy grant z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 37.700 zł.