Nowy raport

22 grudnia 2017

Przekazujemy do rąk Czytelnika raport analityczno-badawczy podejmujący problematykę korupcji politycznej. Jest to trzecia część z serii badań prowadzonych przez Fundację Akademicką IPSO ORDO. Pierwsza prezentowała diagnozę stanu wiedzy, świadomości oraz postaw antykorupcyjnych w środowisku samorządu terytorialnego. Druga zwracała uwagę na problem korupcji w administracji, przedstawiając interdyscyplinarne i wielowymiarowe spojrzenie na ten problem, zarówno w kontekście jej uwarunkowań, przebiegu, jak i konsekwencji. Nasze zamierzenia badawcze zmierzają w kierunku diagnozy pomagającej w tworzeniu prewencji antykorupcyjnej na wszystkich płaszczyznach jej występowania, od polityki i sfery władzy publicznej po biznes i relacje gospodarcze. Uważamy bowiem, że zmiana świadomości jest pierwszym krokiem w zakresie podejmowania działań prewencyjnych.

Ściągnij