Certyfikat Czyste Ręce Ipso Ordo

Certyfikat jest nadawany na okres 4 lat dla tych podmiotów, które zdecydują się cyklicznie podnosić poziom świadomości antykorupcyjnej wśród swoich pracowników. Dzięki działaniu Fundacji wzrasta wiedza prawna i świadomość zagrożeń korupcyjnych wśród pracowników, którzy nauczą się identyfikować i odpowiednio reagować na zjawiska korupcyjne. Instytucje posiadające certyfikat Czyste Ręce Ipso Ordo cieszą się większym zaufaniem obywateli oraz partnerów biznesowych i społecznych poprzez działanie na rzecz wyeliminowania praktyk korupcyjnych. Nie bez znaczenia jest także fakt poprawy wizerunku w oczach społeczeństwa i mediów.

Certyfikat Czyste Ręce Ipso Ordo jest nadawany po przeprowadzeniu minimum 4 szkoleń w okresie do 4 lat.  Program szkoleń jest uzgadniany z Zamawiającym na podstawie analizy potrzeb i stanu świadomości pracowników. Szkolenia mogą być prowadzone w formie bezpośredniej – przez wykwalifikowanych trenerów (czynnych prawników, adwokatów i aplikantów adwokackich, których sylwetki dostępne na stronie internetowej pod linkiem: http://ipsoordo.org/szkolenia-antykorupcyjne/), lub e-learningowej – za pośrednictwem specjalnie dedykowanej platformy internetowej Fundacji Akademickiej Ipso Ordo.

Jedna edycja szkoleń bezpośrednich trwa 8 godzin. Program obejmuje kwestie ekonomiczne, prawne, społeczne, komunikacyjne i polityczne. Proponujemy kilkanaście szczegółowych tematów antykorupcyjnych do wyboru, dedykowanych m.in. dla biznesu, administracji i samorządu terytorialnego (zawartość merytoryczna każdego z modułów na stronie internetowej:http://ipsoordo.org/szkolenia-antykorupcyjne/)

Zamawiający ma możliwość dowolnego wyboru w zakresie oferty – przykładowo, może czterokrotnie wskazać to samo szkolenie i za każdym razem będzie w nim uczestniczyła inna grupa osób. Może również tę samą grupę osób przeszkolić z  różnych tematów. Szkolenia bezpośrednie prowadzone są w małych grupach (optymalnie do 15 osób, max 30) tak, by w jak największej mierze można było przyswoić materiał w formie prezentacji, seminariów, studiów przypadku, ćwiczeń i dyskusji.

Szkolenia e-learningowe związane są z internetową rejestracją poszczególnych uczestników na przydzielonych kontach, pobraniem skryptu z treścią szkolenia w formie e-booka, zapoznaniem się z nim i wypełnieniem testu dostępnego na koncie uczestnika (szczegóły czasowe i organizacyjne e-learningu są szczegółowo ustalane ze Zleceniodawcą).

W okresie objętym Certyfikatem Czyste Ręce Ipso Ordo Fundacja zobowiązuje się do wspierania Zamawiającego w zakresie działań antykorupcyjnych. W sytuacji wystąpienia incydentu korupcyjnego lub innych potrzeb z związanych z problematyką korupcyjną Zamawiający może skorzystać z 10 godzin bezpłatnych konsultacji prawnych z zakresu unormowań antykorupcyjnych u prawników z kancelarii Pirożek&Pirożek (http://pirozek.pl/pl/). W swojej praktyce prowadzą oni sprawy przed Sądami i Prokuraturą, których przedmiotem jest korupcja.

Każda umowa sygnowana jest certyfikatem, który Zamawiający otrzymuje w formie wielkoformatowego obrazu. Dodatkowo uczestnicy szkoleń otrzymują odrębne certyfikaty. Wręczenie certyfikatu jest opatrzone relacją fotograficzną, którą Fundacja upowszechnia poprzez swoją stronę internetową i partnerów medialnych, wspierając oddziaływanie przedsięwzięcia na pozytywny wizerunek Zamawiającego.