Aktualności

Robocze spotkanie w siedzibie CBA

4 grudnia 2016

Przedstawiciele Fundacji IPSO ORDO spotkali się z Panią Iwoną Czerniec, po. Dyrektora Gabinetu Szefa CBA, oraz zespołem przygotowującym opracowanie wyników badań profilaktyki antykorupcyjnej. Dr hab. Agnieszka Turska-Kawa przedstawiła prezentację wyników […]

czytaj dalej

Obywatele przeciw korupcji

18 sierpnia 2016

Fundacja Akademicka IPSO ORDO realizuje projekt „Obywatele przeciw korupcji”, mający na celu zwiększenie potencjału antykorupcyjnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Przeznaczony jest on dla członków społeczności lokalnych. Dla jego realizacji uzyskaliśmy […]

czytaj dalej

Współpraca z gminą Wojkowice

6 lipca 2016

Fundacja Akademicka IPSO ORDO  rozpoczyna cykl szkoleń i warsztatów dla pracowników Urzędu Miasta Wojkowice. Fundacja będzie organizacyjnie współpracować z Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego. Szkolenia będą dotyczyły następujących zagadnień: zasady […]

czytaj dalej

Korupcja w sporcie

4 marca 2016

3.03.2016 roku Fundacja Akademicka IPSO ORDO współorganizowała konferencję naukową pt. Przeciwdziałanie korupcji w sporcie. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 200 osób, w tym naukowcy, prawnicy, menadżerowie sportu i przedstawiciele mediów. Moderatorem […]

czytaj dalej

Konferencja naukowa

25 lutego 2016

Serdecznie zapraszamy 3.03.2016 na konferencję naukową „Przeciwdziałanie korupcji w sporcie”, którą współorganizujemy wraz z Instytutem Nuak Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

czytaj dalej

Szkolenie samorządowców z woj. śląskiego

29 stycznia 2016

28 stycznia 2016 roku Fundacja Akademicka IPSO ORDO zorganizowała szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego pt. Korupcja jako problem wizerunkowy w samorządzie terytorialnym. Kanały informacyjne i komunikacja kryzysowa w przypadku […]

czytaj dalej

Staże w fundacji

1 grudnia 2015

Fundacja Akademicka IPSO ORDO ogłasza konkurs na trzymiesięczny staż bez wynagrodzenia dla trzech osób. Do udziału w nim zapraszamy studentów kierunków studiów prowadzonych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu […]

czytaj dalej

Szkolenie antykorupcyjne w Urzędzie Miasta Jaworzno

24 listopada 2015

17 listopada br. odbyło się szkolenie antykorupcyjne dla kadry zarządzającej Urzędu Miasta Jaworzno, które poprowadził mecenas Jarosław Wichura. Problematyka szkolenia obejmowała kwestie prawne oraz odpowiedzialności urzędniczej odnoszące się do korupcji […]

czytaj dalej