Aktualności

Robocze spotkanie w siedzibie CBA

4 grudnia 2016

Przedstawiciele Fundacji IPSO ORDO spotkali się z Panią Iwoną Czerniec, po. Dyrektora Gabinetu Szefa CBA, oraz zespołem przygotowującym opracowanie wyników badań profilaktyki antykorupcyjnej. Dr hab. Agnieszka Turska-Kawa przedstawiła prezentację wyników […]

czytaj dalej

Obywatele przeciw korupcji

18 sierpnia 2016

Fundacja Akademicka IPSO ORDO realizuje projekt „Obywatele przeciw korupcji”, mający na celu zwiększenie potencjału antykorupcyjnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Przeznaczony jest on dla członków społeczności lokalnych. Dla jego realizacji uzyskaliśmy […]

czytaj dalej

Współpraca z gminą Wojkowice

6 lipca 2016

Fundacja Akademicka IPSO ORDO  rozpoczyna cykl szkoleń i warsztatów dla pracowników Urzędu Miasta Wojkowice. Fundacja będzie organizacyjnie współpracować z Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego. Szkolenia będą dotyczyły następujących zagadnień: zasady […]

czytaj dalej

Korupcja w sporcie

4 marca 2016

3.03.2016 roku Fundacja Akademicka IPSO ORDO współorganizowała konferencję naukową pt. Przeciwdziałanie korupcji w sporcie. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 200 osób, w tym naukowcy, prawnicy, menadżerowie sportu i przedstawiciele mediów. Moderatorem […]

czytaj dalej

Konferencja naukowa

25 lutego 2016

Serdecznie zapraszamy 3.03.2016 na konferencję naukową „Przeciwdziałanie korupcji w sporcie”, którą współorganizujemy wraz z Instytutem Nuak Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

czytaj dalej

Szkolenie samorządowców z woj. śląskiego

29 stycznia 2016

28 stycznia 2016 roku Fundacja Akademicka IPSO ORDO zorganizowała szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego pt. Korupcja jako problem wizerunkowy w samorządzie terytorialnym. Kanały informacyjne i komunikacja kryzysowa w przypadku […]

czytaj dalej

Staże w fundacji

1 grudnia 2015

Fundacja Akademicka IPSO ORDO ogłasza konkurs na trzymiesięczny staż bez wynagrodzenia dla trzech osób. Do udziału w nim zapraszamy studentów kierunków studiów prowadzonych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu […]

czytaj dalej