Badania w Bielsku- Białej

16 lipca 2017

Na przełomie maja i czerwca ankieterzy fundacji zrealizowali panel badawczy na terenie Beilska-Białej. W jego ramach ponad 800 mieszkańców tego miasta wyraziło swoją opinię na temat korupcji, poczucia zagrożenia nią, oraz źródeł informacji o zdarzeniach korupcyjnych. Zgromadzony materiał stanie się podstawą dla kolejnego raportu badawczego naszej fundacji.